+48 791 078 026

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Hałas na stanowisku pracy

Poniżej prezentujemy gotowe systemy pomiarowe przeznaczone do pomiarów zawodowej ekspozycji na hałas

Zestawy oparte zostały na miernikach dźwięku oraz dozymetrach hałasu, pozwalając na wykorzystanie zarówno w przypadku stacjonarnych, jak i mobilnych pracowników.


Zaprezentowane systemy spełniają zarówno Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. i Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. określające wymagania i górne wartości hałasu w pracy oraz normę PN-EN ISO 9612:2011 skupiającą się na metodyce pomiarowej.

Normy i akty prawne określające zawodową ekspozycję na hałas

 • Wartości dopuszczalnej ekspozycji na hałas: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

 • Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscach narażonych na hałas: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318)

 • Metodyka pomiarowa: PN-EN ISO 9612:2011 - Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas -- Metoda techniczna

Wymagania związane z aparaturą pomiarową

Norma dopuszcza aby pomiary zawodowej ekspozycji na hałas wykonywane były przy użyciu miernika dźwięku lub dozymetrów hałasu. Urządzenia należy dobrać, biorąc pod uwagę sposób w jaki pracownicy wykonują czynności zawodowe, charakterystykę hałasu oraz panujące warunki atmosferyczne.

Mierniki dźwięku

 
 • Spełniający wymagania normy PN-EN 61672-1 dla klasy pomiarowej 1 lub 2

 • Pozwalający na pomiar równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego A LAeq oraz maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego Lpmax

 • Pozwala na pomiar szczytowego poziomu dźwięku C LCpeak

 • Posiadający częstotliwościowe krzywe korekcyjne A i C oraz stałe czasowe Fast i Slow

 • W przypadku temperatur w zakresie 0॰C ~ -10॰C zaleca się wykorzystanie miernika klasy 1

Kalibrator akustyczny

 
 • Spełniający wymagania normy PN-EN 60942 dla 1 klasy pomiarowej

Dozymetry hałasu

 
 • Spełniający wymagania normy PN-EN 61252

 • Pozwalający na pomiar Równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego LAeq oraz Maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego Lpmax

 • Pozwala na pomiar Szczytowego poziomu dźwięku C LCpeak

 • Posiadający częstotliwościowe krzywe korekcyjne A i C oraz stałe czasowe Fast i Slow

Wzorcowanie aparatury pomiarowej

 
 • Wszelka aparatura akustyczna używana podczas pomiarów powinna być regularnie wzorcowana w laboratoriach wzorcujących w okresie nie dłuższym niż 2 lata

Nie należy mylić kalibracji przy użyciu kalibratora akustycznego z świadectwem wzorcowania wystawionym przez laboratorium. Kalibracja ma na celu dostrojenie urządzenia pomiarowego do panujących w trakcie pomiaru warunków atmosferycznych, natomiast wzorcowanie ma na celu sprawdzenie urządzenia pod kątem metrologicznym.

Dopuszczalne wartości hałasu

 • Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy lub przeciętnego tygodnia pracy wynosi 85 dB
 • Maksymalny poziom dźwięku A wynosi 115 dB
 • Szczytowy poziom dźwięku C nie może przekraczać 135 dB

Procedura pomiarowa

Procedura pomiarowa związana z wyznaczeniem zawodowej ekspozycji na hałas powinna odbyć się na podstawie 5 kroków:

Analiza środowiska pracy pozwala na dostosowanie metodyki pomiarowej do panujących warunków. Podczas jej wyznaczania powinno określić się:


 • Sklasyfikować zadania wykonywane przez pracowników, ich liczbę, czas trwania i zróżnicowanie względem siebie.
 • Główne źródła hałasu wraz z czynnikami powodującymi ich zmianę i obszary narażone na hałas
 • Określić wzorzec pracy, przeciętne zadania wykonywane przez pracownika w typowym dniu pracy.
 • Liczbę i czas trwania przerw i obowiązków wykonywanych poza hałaśliwym otoczeniu. Należy określić, czy stanowią część normalnego dnia pracy.

Strategia pomiarowa wybrana na podstawie analizy środowiska pracy powinna możliwie wiernie odzwierciedlać nominalny dzień pracy. Warto zwrócić uwagę na złożoność konkretnych prac, liczbę i czas ich trwania oraz liczbę zaangażowanych pracowników. Nie należy zapominać o technicznych aspektach takich jak czas dostępny na pomiary i analizę lub zmianę lokalizacji wykonywanych czynności.

 

Dostępne są 3 strategie pomiarowe:

 

 • Strategia oparta na wykonywanych czynnościach: zakłada ona podział wykonywanych obowiązków na poszczególne zadania. Pomiary powiązane są z konkretnymi zadaniami, a na podstawie ich czasu trwania obliczana jest ekspozycja na hałas

 • Strategia oparta na wykonywanej pracy: zakłada zbiór wielu działań, których z różnych względów nie można odseparować. Zakłada ona pomiar reprezentacyjnych próbek hałasu związanych z wykonywaną pracą.

 • Całodniowe pomiary hałasu: Poziom hałasu mierzony jest w sposób ciągły przez cały dzień pracy. Pomiar nie wymaga analizy i podziału za zadania lub wykonywane prace, a hałas rejestrowany jest w sposób ciągły.

Podstawowymi parametrami zarejestrowanymi w trakcie pomiarów powinny być:

 

 • LAeqt - Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia t

 • LCpeak - Szczytowy poziom dźwięku C

Przepisy definiują również dopuszczalny maksymalny poziom dźwięku LAmax, dlatego pomiary powinny pozwolić również na wyznaczenie tej wartości.

Należy wyznaczyć źródła potencjalnych błędów oraz niepewności wpływających na rezultaty pomiarów. W tym zakresie należy rozważyć m.in.


 • Różnice od nominalnego dnia pracy
 • Aparaturę pomiarową
 • Hałas niezwiązany z pomiarami (wiatr, uderzenia mechaniczne w miernik, radio, sygnał alarmowy)
 • Błędną analiza pracy

Parametrem określającym zawodową ekspozycję na hałas jest:

 

 • LEX,8h czyli poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy

lub

 • LEX,w czyli poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodniowego wymiaru pracy

Parametr końcowy należy wyznaczyć w oparciu o wybraną metodę pomiarową oraz obliczoną niepewność pomiarową.

 

Chcesz dokładnie poznać poszczególne kroki niezbędne do wykonanie pomiarów zawodowej ekspozycji na hałas?

Wybierz swój zestaw pomiarowy

Zestaw dedykowany w szczególności pomiarom, w których pracownik w ciągu dnia zmienia swoje stanowisko pracy przez co pomiar klasycznym miernik może być problematyczny. Rozwiązanie zalecane jest również w przypadku strategii całodniowych pomiarów hałasu.

 

Liczbę dozymetrów można bez problemu dostosować do wymaganej liczby pracowników i zarządzać nimi z poziomu jednego oprogramowania.

 

 

Zestaw zawiera

Dozymetr dźwięku Cirrus CR:120A

Dozymetr dźwięku:

Cirrus CR:120A

Kalibrator akustyczny Cirrus CR:514

Kalibrator akustyczny:

Cirrus CR:514

Główne cechy zestawu

Dozymetr dźwięku:

 • Zakres pomiarowy: 60 - 143 dB
 • Bezpośrednie obliczanie: zawodowej ekspozycji na hałas LEX,8 i LEX,t
 • Pomiar najważniejszych parametrów:
 • Równoważny poziom dźwięku A - LAeq
 • Maksymalny poziom dźwięku A - LAmax
 • Szczytowy poziom dźwięku C - LCpeak
 • Sterowanie przy pomocy: dedykowanego pilota lub telefonu komórkowego
 • Program pomiarowy Noisetools z możliwością analizy, obliczeń i raportowania pomiarów
 • Automatyczne kalibracja po wykryciu kalibratora akustycznego

Kalibrator akustyczny:

 • Klasa pomiarowa: 2 klasa zgodnie z normą
 • Emitowany bodziec: 94 dB SPL / 1000 Hz
 • Średnica mikrofonu ½”

Dodatkowe akcesoria

 • Świadectwo wzorcowania
 • Stacja ładowania dla dozymetrów
 • Pilot do zdalnego sterowania dozymetrami
 • Walizka transportowa
 • Oprogramowanie pomiarowe NoiseTools umożliwiające analizę, obliczenia i raportowanie pomiarów

Zestaw szczególnie zalecany w przypadku stacjonarnych pomiarów hałasu na określonych stanowiskach pracy. 

 

Sprawdzi się zarówno w przypadku pomiarów obejmujących poszczególne zadania lub całkowitą pracę wykonywaną przez pracownika. Zestaw pozwala na dostosowanie miernika i kalibratora akustycznego pod kątem klasy pomiarowej.

 

Zastosowanie 1 klasy pomiarowej zalecane jest w przypadku skrajnych temperatur (poniżej 0 ॰C i powyżej 40 ॰C) oraz przy wysokoczęstotliwościowym hałasie.

 

 

Zestaw zawiera

Miernik dźwięku Cirrus CR:161B

Miernik dźwięku:

Cirrus CR:161B

Kalibrator akustyczny Cirrus CR:514

Kalibrator akustyczny:

Cirrus CR:514

Główne cechy zestawu

Miernik dźwięku

 • Klasa pomiarowa: 1 lub 2 klasa pomiarowa, w zależności od wymagań
 • Pomiar równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego Leq
 • Krzywe częstotliwościowe A, C, Z
 • Stałe czasowe: fast, slow, impuls
 • Zapis pomiarów w pamięci urządzenia (data-logging)
 • Możliwość pauzowania pomiaru i wycięcia hałasów przypadkowych
 • Dedykowane oprogramowanie Noisetools

Kalibrator akustyczny

 • Klasa pomiarowa: 1 lub 2 klasa pomiarowa, w zależności od wymagań
 • Emitowany bodziec: 94 dB SPL / 1000 Hz
 • Średnica mikrofonu ½”


Dodatkowe akcesoria

 • Świadectwa wzorcowania
 • Statyw
 • Walizka transportowa
 • Oprogramowanie NoiseTools umożliwiające analizę, obliczenia i raportowanie pomiarów

Połączenie obu zestawów pozwalające na dostosowanie systemu pomiarowego, zarówno do pracowników mobilnych oraz stacjonarnych. Zestaw szczególnie dedykowany w przypadku hałaśliwych stanowisk pracy, pozwalający na kompleksowe i cykliczne monitorowanie poziomu hałasu w pracy.

Wszystkie elementy zestawu zarządzane są z poziomu jednego programu Noisetools, ułatwiając analizę oraz podejmowanie działań w zakresie redukcji hałasu na stanowisku pracy.

Zestaw zawiera

Miernik dźwięku Cirrus CR:161B

Miernik dźwięku:

Cirrus CR:161B

Dozymetr dźwięku Cirrus CR:120A

Dozymetr dźwięku:

Cirrus CR:120A

Kalibrator akustyczny Cirrus CR:514

Kalibrator akustyczny:

Cirrus CR:514

Główne cechy zestawu

Miernik dźwięku

 • Klasa pomiarowa: 1 lub 2 klasa pomiarowa, w zależności od wymagań
 • Pomiar równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego Leq
 • Krzywe częstotliwościowe A, C, Z
 • Stałe czasowe: fast, slow, impuls
 • Zapis pomiarów w pamięci urządzenia (data-logging)
 • Możliwość pauzowania pomiaru i wycięcia hałasów przypadkowych
 • Dedykowane oprogramowanie Noisetools

Dozymetr dźwięku

 • Zakres pomiarowy: 60 - 143 dB
 • Bezpośrednie obliczanie: zawodowej ekspozycji na hałas LEX,8 i LEX,t
 • Pomiar najważniejszych parametrów:
 • Równoważny poziom dźwięku A - LAeq
 • Maksymalny poziom dźwięku A - LAmax
 • Szczytowy poziom dźwięku C - LCpeak
 • Sterowanie przy pomocy: dedykowanego pilota lub telefonu komórkowego
 • Program pomiarowy Noisetools z możliwością analizy, obliczeń i raportowania pomiarów
 • Automatyczne kalibracja po wykryciu kalibratora akustycznego

Kalibrator akustyczny

 • Klasa pomiarowa: 2 klasa zgodnie z normą
 • Emitowany bodziec: 94 dB SPL / 1000 Hz
 • Średnica mikrofonu ½”

Dodatkowe akcesoria

 • Świadectwo wzorcowania
 • Stacja ładowania dla dozymetrów
 • Pilot do zdalnego sterowania dozymetrami
 • Walizka transportowa
 • Statyw
 • Oprogramowanie pomiarowe NoiseTools umożliwiające analizę, obliczenia i raportowanie pomiarów

Oprogramowanie NoiseTools

 

Oprogramowanie NoiseTools umożliwia wygodne pobieranie, analizowanie i raportowanie pomiarów hałasu wykonanych przy użyciu miernika poziomu dźwięku z serii Cirrus Optimus+. Stanowi ono nieodłączną część systemu pomiarowego.

 

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, użytkownik bez względu na doświadczenie pomiarowe, ma możliwość pełnej analizy wyników i dostosowania zmierzonych wartości zgodnie z wymaganiami określonymi w normach i aktach prawnych.

 

Oprogramowanie to jest udostępniane bezpłatnie i bez ograniczeń licencyjnych, co oznacza, że użytkownicy mogą wygodnie korzystać z niego i przesyłać raporty, analizy oraz pliki pomiarowe wewnątrz firmy lub między osobami zaangażowanymi w konkretny projekt.

 

 

Zalety zakupu zestawu

Gotowy zestaw pomiarowy 


Nasze zestawy zawierają aparaturę pomiarową wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami, takimi jak stojaki, przewody połączeniowe czy walizki transportowe.

Szkolenie produktowe 


Szkolenia odbywają się w zakresie obsługi sprzętu oraz przygotowania teoretycznego i praktycznego do przeprowadzania pomiarów i analizy wyników.

Zgodność z normami


Przygotowane zestawy w pełni spełniają wymagania stawiane przez normy branżowe i obowiązujące akty prawne, pozwalając na poprawne przeprowadzanie pomiarów.

Raporty pomiarowe i arkusze kalkulacyjne


Zestaw obejmuje gotowe arkusze kalkulacyjne i wzory raportów pomiarowych, pozwalające na łatwą analizę i przygotowanie i obróbkę wyników.

Wsparcie techniczne


W trakcie użytkowania aparatury świadczymy pełne wsparcie techniczne z zakresu zakupionej aparatury.

Szkolenia

Zapewniamy kompleksowe szkolenia, obejmujące zarówno obsługę aparatury, jak i omówienie metodyki pomiarowe zgodnej z normą PN-EN ISO 9612:2011. Dzięki temu uczestnicy mogą szybko przystąpić do pomiarów bezpośrednio po zakupie systemu.

Oferta dedykowana jest zarówno pracownikom BHP, odpowiedzialnych za utrzymanie odpowiednich poziomów hałasu w zakładzie pracy, jak i osób chcących rozwinąć się w zakresie świadczenia usług pomiarowych.

Szkolenie skupia się na wszystkich krokach związanych z pomiarem ekspozycji na hałas od analizy, poprzez dobór techniki, przeprowadzenie pomiarów oraz końcowe obliczenia i raportowanie.

Akademia Merserwis logo

Jesteśmy do Twojej dyspozycji


Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin. Podczas 15‑minutowej rozmowy zapoznamy się z Twoim problemem i wybierzemy optymalne rozwiązanie.


Robert Maćkowiak

Specjalista ds. akustyki