+48 791 078 026

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Izolacyjność akustyczna

W ramach poniższych zestawów możliwe jest skompletowanie gotowego systemu pomiarowego z zakresu izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych zarówno w warunkach pomiarów terenowych, jak i laboratoryjnych.

Wybrane elementy zestawu zostały dobrane tak, by spełniać aktualne wymagania norm i rozporządzeń związanych z pomiarami izolacyjności i dopuszczalnymi poziomami hałasu. Każdy zestaw objęty jest dodatkowym szkoleniem, skupiającym się na obsłudze sprzętu, wykonywaniu pomiarów w oparciu o aktualne normy i zagadnieniom związanym z pomiarami izolacyjności akustycznej.

Zestaw do pomiarów izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych: wzmacniacz, wszechkierunkowe źródło dźwięku, miernik dźwięku i kalibrator akustyczny

Pomiary terenowe i laboratoryjne

Terenowe pomiary izolacyjności pozwalają na kontrolę faktycznej wartości izolacyjności akustycznej przegród, uwzględniając realne parametry przegrody wraz z przenoszeniem hałasu przez przegrody boczne. Pomiary te pozwalają na stwierdzenie zgodności obiektów z aktualnymi normami poprzez pomiar izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R’, znormalizowanej różnicy poziomów Dn oraz wzorcowej różnicy poziomów DnT.

Laboratoryjne pomiary izolacyjności akustycznej mają na celu określenie współczynnika izolacyjności poszczególnych elementów budowlanych i produktów, umożliwiając wykorzystanie tych wartości na etapie projektowania przegród budynków. Pomiary odbywają się w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach, zabezpieczających przed potencjalnym przenoszeniem hałasu przez konstrukcje boczne.

Wymagania stawiane przez konkretne normy

Wszechkierunkowe źródło dźwięku

 
 • Zakres pomiarowy: Procedura wymaga przeprowadzania pomiarów w zakresie od 100 Hz do 3150 Hz lub w rozszerzonym zakresie do 5000 Hz. Pasmo przenoszenia źródła dźwięku powinno być ciągłe w tym zakresie.
 • Generowana moc akustyczna: Poziom dźwięku w pomieszczeniu powinien być większy od tła akustycznego o przynajmniej 6 dB (zaleca się 10 dB) dla każdego pasma tercjowego.
 • Kierunkowość promieniowania głośnika: Zamocowanie głośników w dwunastościennej obudowie umożliwia uzyskanie odpowiednio przybliżonego punktowego źródła dźwięku. Wszechkierunkowość  takiego źródła pozwala uzyskać pożądane pole rozproszone w pomieszczeniu nadawczym. Kierunkowość źródła określa się na podstawie wskaźnika kierunkowości DIi  który powinien przyjmować  wartość 2 dB (w przedziale 100 - 630 Hz) , 2 - 8dB (630 - 1000 Hz)  i 8 dB (1000 - 5000 Hz).

Stukacz wzorcowy

 
 • Kalibracja: Wysokość, z której opadają młotki stukacza, powinna być ustawiona tak, by spełniać wymagania przedstawione  w normach pomiarowych. W tym celu niezbędny jest kalibrator o określonej wysokości, pozwalający na poprawne ustawienie stukacza.
 • Znormalizowane młotki: W celu otrzymania powtarzalnych wyników normy w sposób dokładny charakteryzują wymagania dla młotków uderzeniowych pod względem ich wielkości, materiału, pędu czy kąta padania na płaszczyznę.

Generator sygnału


 • Bodziec pomiarowy: W celu uzyskania odpowiedniego stosunku sygnału do poziomu tła w wyższych pasmach częstotliwości zaleca się wykorzystanie jako bodziec szumu białego.

Miernik dźwięku

 
 • 1 klasa pomiarowa: Miernik użyty do pomiarów izolacyjności akustycznej powinien spełniać wymagania dla klasy 1, postawione w normie PN-EN 61672-1.
 • Korekcja pola rozproszonego: Pomiary izolacyjności akustycznej odbywają się w warunkach pola rozproszonego. Z tego względu miernik dźwięku powinien pozwalać na ustawienie korekcji odpowiadającej takiemu polu.
 • Pomiary w pasmach ⅓ oktawowych: Norma PN EN ISO 140-4 oraz norma PN-EN ISO 16283-1  zakładają pomiary w pasmach ⅓ oktawowych od 100Hz do 3150 Hz. W celu otrzymania wyników porównywalnych z pomiarami laboratoryjnymi zaleca się rozszerzenie tego zakresu o pasma 4000 Hz i 5000 Hz. Szerokość filtrów powinna odpowiadać tym określonym w normie IEC 61260.
 • Kalibrator akustyczny klasy 1: Normy pomiarowe wymagają, by każdorazowo przed rozpoczęciem dnia pomiarowego i po jego zakończeniu przeprowadzić terenową kalibrację miernika przy pomocy kalibratora akustycznego klasy 1 zgodnego z IEC 60942.

Pomiary czasu pogłosu

 
 • Wymagania postawione w  normie 3382-2: W celu obliczenia przybliżonej izolacyjności akustycznej niezbędne jest określenie równoważnej powierzchni pochłaniającej. Parametr ten obliczany jest na podstawie pomiarów czasu pogłosu zgodnie z normą 3382-2.

Wybierz swój zestaw

Izolacyjność od dźwięków:

Zestaw został przystosowany do terenowych i laboratoryjnych pomiarów izolacyjności od dźwięków uderzeniowych zgodnie z normami ISO 140-7, ISO 10140-3 ISO 16283-2. Zestaw zawiera kalibratory niezbędne do wykalibrowania stukacza wzorcowego i miernika dźwięku oraz wszelkie akcesoria pomiarowe, włącznie z pokrowcami do bezpiecznego transportu aparatury. Każdy zestaw jest objęty dodatkowym szkoleniem poświęconym poprawnej interpretacji dedykowanych norm pomiarowych i obsługi wszystkich elementów zestawu.


Pomiary terenowe opisane w normie ISO 140-7 wymagają przeprowadzenia pomiarów czasu pogłosu. W przypadku braku posiadania źródła dźwięku spełniającego wymogi ISO 354 zalecamy wybór Zestawu 3.

Cena zestawu: od 32 404 zł netto

Zestaw zawiera

Delta OHM HD2040 Stukacz wzorcowy

Stukacz wzorcowy:

Delta OHM HD2040

Delta OHM HD2010UC/A Miernik dźwięku

Miernik dźwięku:

Delta OHM HD2010UC/A

Delta OHM HD2024C Kalibrator akustyczny

Kalibrator akustyczny:

Delta OHM HD2024C

Akcesoria

Statywy:

 • Statyw do miernika dźwięku

Case'y i walizki transportowe:

 • Dedykowane walizki transportowe dla źródła stukacza wzorcowego, miernika dźwięku i wszystkich akcesoriów

Świadectwo wzorcowania:

 • Miernik dźwięku dostarczany jest ze świadectwem wzorcowania
 • Kalibrator akustyczny dostarczany jest ze świadectwem wzorcowania

Główne cechy zestawu

Stukacz wzorcowy:

 • Bezprzewodowe sterowanie
 • Czas pracy na akumulatorze: 80 minut
 • Dołączony kalibrator do opadu młotków

Miernik dźwięku:

 • Klasa Pomiarowa: 1 (61672-1)
 • Korekcja pola akustyczna: Pole rozproszone, pole swobodne
 • Pomiar w pasmach ⅓ oktawowych i 1/1 oktawowych
 • Pomiar czasu pogłosu

Kalibrator akustyczny:

 • Klasa pomiarowa: 1 (IEC 60942)
 • Bodziec pobudzający: 94 dB, 1000 Hz

Zestaw spełnia wymagania postawione w normach ISO 140-4, ISO 16283 i ISO 3382, umożliwiając poprawne przeprowadzenie terenowych i laboratoryjnych pomiarów izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych oraz czasu pogłosu. Zestaw zawiera wszystkie akcesoria niezbędne do przeprowadzenia pomiarów wraz z walizkami i pokrowcami ochronnymi do bezpiecznego transportu aparatury. Każdy zestaw jest objęty dodatkowym szkoleniem poświęconym poprawnej interpretacji dedykowanych norm pomiarowych i obsługi wszystkich elementów zestawu.

Cena zestawu: od 35 400 zł netto

Zestaw zawiera

Ntek Omni 4” HP Źródło wszechkierunkowe

Źródło wszechkierunkowe:

Ntek Omni 4” HP

Ntek AMGMini Wzmacniacz mocy

Wzmacniacz mocy z generatorem:

Ntek AMGMini

Delta OHM HD2010UC/A Miernik dźwięku

Miernik dźwięku:

Delta OHM HD2010UC/A

Delta OHM HD2024C Kalibrator akustyczny

Kalibrator akustyczny:

Delta OHM HD2024C

Akcesoria

Statywy

 • Statyw do źródła wszechkierunkowego
 • Statyw do miernika dźwięku

Przewody

 • Przewód połączeniowy do źródła wszechkierunkowego (6-20 metrów)

Futerały i walizki transportowe

 • Dedykowane walizki transportowe dla źródła wszechkierunkowego, wzmacniacza, miernika dźwięku i wszystkich akcesoriów

Świadectwo wzorcowania

 • Miernik dźwięku dostarczany jest ze świadectwem wzorcowania
 • Kalibrator akustyczny dostarczany jest ze świadectwem wzorcowania

Główne cechy zestawu

Źródło wszechkierunkowe

 • Liniowy zakres przenoszenia: 80 Hz-10 kHz
 • Moc akustyczna 128 dBA
 • Kierunkowość źródła: Zgodna z ISO 140, ISO 16283 i ISO 3382

Wzmacniacz mocy z generatorem

 • Moc 350W
 • Czas pracy na baterii: 60 min
 • Zdalne generowanie sygnału
 • Generator Szumu Białego i Różowego

Miernik dźwięku

 • Klasa pomiarowa: 1 (IEC 60942)
 • Korekcja pola akustyczna: Pole rozproszone, pole swobodne
 • Pomiar w pasmach ⅓ oktawowych i 1/1 oktawowych
 • Pomiar czasu pogłosu

Kalibrator akustyczny

 • Klasa pomiarowa: 1 (IEC 60942)
 • Bodziec pobudzający: 94 dB, 1000 Hz

Zestaw przystosowany do laboratoryjnych i terenowych pomiarów izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz wymaganego w tych pomiarach czasu pogłosu. Aparatura spełnia wymagania norm ISO 140-4, ISO 16283 i ISO 3382 (izolacyjność od dźwięków powietrznych) oraz ISO 140-7, ISO 10140-3 ISO 16283-2 ISO 354 (izolacyjność od dźwięków uderzeniowych). Zestaw dostarczany jest ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami oraz dodatkowym szkoleniem poświęconym poprawnej interpretacji dedykowanych norm pomiarowych i obsługi wszystkich elementów zestawu.

 

Zestaw spełnia wymagania postawione w normach ISO 140-4, ISO 16283 i ISO 3382, umożliwiając poprawne przeprowadzenie terenowych i laboratoryjnych pomiarów izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych oraz czasu pogłosu. Zestaw zawiera wszystkie akcesoria niezbędne do przeprowadzenia pomiarów wraz z walizkami i pokrowcami ochronnymi do bezpiecznego transportu aparatury. Każdy zestaw jest objęty dodatkowym szkoleniem poświęconym poprawnej interpretacji dedykowanych norm pomiarowych i obsługi wszystkich elementów zestawu.

 

 

 

Cena zestawu: od 53 041 zł netto

Zestaw zawiera

Ntek Omni 4” HP Źródło wszechkierunkowe

Źródło wszechkierunkowe:

Ntek Omni 4” HP

Ntek AMGMini Wzmacniacz mocy

Wzmacniacz mocy z generatorem:

Ntek AMGMini

Delta OHM HD2010UC/A Miernik dźwięku

Miernik dźwięku:

Delta OHM HD2010UC/A

Delta OHM HD2040 Stukacz wzorcowy

Stukacz wzorcowy:

Delta OHM HD2040

Delta OHM HD2024C Kalibrator akustyczny

Kalibrator akustyczny:

Delta OHM HD2024C

Akcesoria

Statywy:

 • Statyw do źródła wszechkierunkowego
 • Statyw do miernika dźwięku

Przewody:

 • Przewód połączeniowy do źródła wszechkierunkowego (6-20 metrów)

Case'y i walizki transportowe:

 • Dedykowane walizki transportowe dla źródła wszechkierunkowego, wzmacniacza, miernika dźwięku i wszystkich akcesoriów

Świadectwo wzorcowania:

 • Miernik dźwięku dostarczany jest ze świadectwem wzorcowania
 • Kalibrator akustyczny dostarczany jest ze świadectwem wzorcowania

Główne cechy zestawu

Źródło wszechkierunkowe:

 • Liniowy zakres przenoszenia: 80 Hz-10 kHz
 • Moc akustyczna 128 dBA
 • Kierunkowość źródła: Zgodna z ISO 140, ISO 16283 i ISO 3382

Wzmacniacz mocy z generatorem:

 • Moc 350W
 • Czas pracy na baterii: 60 min
 • Zdalne generowanie sygnału
 • Generator Szumu Białego i Różowego

Kalibrator akustyczny:

 • Klasa pomiarowa: 1 (IEC 60942)
 • Bodziec pobudzający: 94 dB, 1000 Hz

Miernik dźwięku:

 • Klasa pomiarowa: 1 (IEC 60942)
 • Korekcja pola akustyczna: Pole rozproszone, pole swobodne
 • Pomiar w pasmach ⅓ oktawowych i 1/1 oktawowych
 • Pomiar czasu pogłosu

Stukacz wzorcowy:

 • Bezprzewodowe sterowanie
 • Czas pracy na akumulatorze: 80 minut
 • Dołączony kalibrator do opadu młotków

Zalety zakupu zestawu

Gotowy zestaw pomiarowy 


Nasze zestawy zawierają aparaturę pomiarową wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami, takimi jak stojaki, przewody połączeniowe czy walizki transportowe.

Szkolenie produktowe 


Szkolenia odbywają się w zakresie obsługi sprzętu oraz przygotowania teoretycznego i praktycznego do przeprowadzania pomiarów i analizy wyników.

Zgodność z normami


Przygotowane zestawy w pełni spełniają wymagania stawiane przez normy branżowe i obowiązujące akty prawne, pozwalając na poprawne przeprowadzanie pomiarów.

Różnorodność producentów


Wykorzystanie aparatury różnych producentów pozwala na optymalizację pod kątem parametrów, spełnianych wymagań i końcowej ceny zestawu. Wszystkie urządzenia są w pełni kompatybilne.

Raporty pomiarowe i arkusze kalkulacyjne


Zestaw obejmuje gotowe arkusze kalkulacyjne i wzory raportów pomiarowych, pozwalające na łatwą analizę i przygotowanie i obróbkę wyników.

Szkolenia

Nasze szkolenia dedykujemy tematyce związanej zarówno z obsługą aparatury, jak i metodyką pomiarową ujętą w normach. Dzięki temu pomiary mogą zostać wykonywane niezwłocznie po zakupie zestawu. Podczas szkolenia wyjaśniamy niezbędne postawy związane z akustyką, przedstawiamy aktualne akty prawne oraz dokładnie omawiamy poszczególne elementy pomiaru wraz z późniejszą analizą wyników. Każde szkolenie kończy się przeprowadzeniem testowego pomiaru wraz z opracowaniem wyników i ich interpretacją. Szkolenia odbywają się w trybie online, stacjonarnym lub wyjazdowym.

Akademia Merserwis logo

Jesteśmy do Twojej dyspozycji


Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin. Podczas 15‑minutowej rozmowy zapoznamy się z Twoim problemem i wybierzemy optymalne rozwiązanie.


Robert Maćkowiak

Specjalista ds. akustyki